اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری مراسم افطاری دانشجویان در دانشکدگان هنرهای زیبا

برگزاری مراسم افطاری دانشجویان در دانشکدگان هنرهای زیبابه گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا، روز سه شنبه مورخ 30/1/1401 مراسم افطاری دانشکدگان هنرهای زیبا به میزبانی انجمن های علمی و نهادهای دانشجویی دانشکدگان برگزار گردید.
حامد مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا، معاونین ایشان، تعدادی از اعضای هیات علمی و پرسنل دانشکدگان در این مراسم که با حضور قریب به ۸۵۰ نفر دانشجو برگزار گردید شرکت کردند.