اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری مسابقه ایده ملت با تمرکز بر توسعه محصولات جدید فناورانه

برگزاری مسابقه ایده ملت با تمرکز بر توسعه محصولات جدید فناورانه


بانک ملت در راستای به کارگیری رویکرد نوآوری باز و بهره گیری از سرچشمه های تفکر و خلاقیت در نظر دارد نسبت به برگزاری مسابقه ای تحت عنوان ایده ملت با تمرکز بر توسعه محصولات جدید فناورانه اقدام نماید.