اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری نخستین همایش و کارگاه تخصصی طراحی خدمات با متد نامان در دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران

برگزاری نخستین همایش و کارگاه تخصصی طراحی خدمات با متد نامان در دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران


نخستین همایش و کارگاه تخصصی طراحی خدمات با متد نامان در دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران از تاریخ شنبه 19 دیماه تا 22 دیماه 1394 برگزار گردید. خانم کریستل وان آئل و آقایان یوانس واندرملن و ویشال جانکی به نمایندگی ازشرکت نامان بلژیک که از جمله شرکتهای مدعی جهانی در حوزه طراحی خدمات بوده به دعوت دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران کارگاهی آموزشی به همراه چند سخنرانی در حوزه طراحی خدمات را ارائه کردند. این برنامه با همکاری مرکز طبی کودکان بیمارستان دکتر قریب تهران که قطب علمی آموزشی پژوهشی منطقه در بهداشت و سلامت کودکان محسوب می شود برگزار گردید. کارگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به منظور شناسایی راهکارهای جدید خدماتی در مرکز طبی کودکان ادامه یافت. دبیر اجرایی این برنامه دکتر وحید چوپانکاره و دبیر علمی آن دکتر مریم خلیلی از اساتید دانشکده طراحی صنعتی بوده و دکتر کریمی به نمایندگی از مرکز طبی کودکان بر روند برنامه نظارت داشتند. در پایان گروههای مختلف شرکت کنندگان سناریوهای اجرایی خود را در قالب طرح های مختلف ارائه نمودند.