اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری نمایشگاه و ورک شاپ دیزاین لهستان با همکاری گروه طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبا

برگزاری نمایشگاه و ورک شاپ دیزاین لهستان با همکاری گروه طراحی صنعتی دانشکدگان هنرهای زیبابازدید برای عموم تا تاریخ 15/4/1401 آزاد است.