اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری هفدهمین کارگاه و همایش تکنودیزاین گروه طراحی صنعتی

برگزاری هفدهمین کارگاه و همایش تکنودیزاین گروه طراحی صنعتی


هفدهمین کارگاه و همایش تکنودیزاین گروه طراحی صنعتی روز چهارشنبه 28 مهرماه در فضای اسکایپ با حضور آقای توماس ریگالیک طراح و استاد دانشگاه از کشور لهستان برگزار می گردد.