اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری چهارمین نشست تخصصی اساتید مرمت دانشگاه های کشور در دانشکدگان هنرهای زیبا

برگزاری چهارمین نشست تخصصی اساتید مرمت دانشگاه های کشور در دانشکدگان هنرهای زیبانشست تخصصی اساتید حفاظت میراث معماری و شهری کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا،  روز شنبه مورخ 21/5/1401، چهارمین نشست تخصصی اساتید مرمت دانشگاه های کشور به میزبانی دانشکدگان هنرهای زیبا و با همکاری قطب علمی معماری و انجمن علمی مرمت برگزار شد.
در این نشست که با سخنرانی حامد مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا آغاز شد، ابتدا جایگاه رشته مرمت بناهای تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، رویکردهای نوین آموزش حفاظت میراث معماری و شهری ارائه گردید. همچنین تجربه بین المللی اساتید در زمینه ظرفیت سازی در حفاظت میراث به اشتراک گذاشته شد. 
در پایان، اساتید به تبادل نظر در زمینه های تحولات حفاظت میراث فرهنگی در سطح ملی و تصمیم سازی در عرصه حفاظت میراث فرهنگی پرداختند.