اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت

برگزاری یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت


 با توجه به برگزاری یازدهمین جشنواره ملی حرکت ، از گروههای علمی، دانشگاهی بویژه انجمن های علمی دانشجویی که دستاورد درخشانی در سطوح دانشگاه ، ملی یا بین المللی کسب کرده اند، برای ارسال آثار  دعوت به عمل آورد.

همچنین به منظور فراهم کردن زمینه حضور شایسته دانشگاه تهران در این جشنواره  به پیوست دستورالعمل اجرایی برای اطلاع کلیه انجمن‌های علمی دانشجویی، گروه‌های دانشجویی و سایر دانشجویان بر اساس موارد زیر انجام می­شود:

۱- حوزه‌های رقابتی این جشنواره در بند (۹-۱) دستورالعمل اجرایی مشخص شده است و امکان ارسال آثار برای انجمن‌های علمی دانشجویی، گروه‌های دانشجویی یا دانشجویان به‌صورت انفرادی وجود دارد؛

۲- ارسال آثار و دستاوردها در قالب فایل Word بر اساس بند (۹-۳) دستورالعمل اجرایی حداکثر تا تاریخ ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۷ به آدرس cultural@ut.ac.ir انجام شود؛

۳- آثار ارسالی باید شرایط عمومی بند (۹-۲) و شرایط اختصاصی بند (۹-۳) دستورالعمل اجرایی را داشته باشند؛

۴- برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس Cultural.ut.ac.ir مراجعه فرمایید

دستور العمل اجرایی یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت