اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بورس دانشگاه تهران برای انجام فرصت تحقیقاتی مختص دانشجویان مقطع دکترا ورودی ۹۷

بورس دانشگاه تهران برای انجام فرصت تحقیقاتی مختص دانشجویان مقطع دکترا ورودی ۹۷


مهلت‬ ارسال‬ مدارک: بر اساس آئین‌نامه مصوب ۲۲/‏۶/‏۹۹ حداکثر تا تاریخ ۱۵ دیماه ۱۴۰۰

کلیه مدارک شامل: (تقاضای دانشجو به تأیید استاد راهنما، صورت‌جلسات گروه، تحصیلات تکمیلی، شورای بین‌الملل پردیس / دانشکده، تکمیل فرم‌های مربوطه، پذیرش، کپی کارت ملی، کپی پاسپورت،، مدرک زبان، گواهی امتحان آزمون جامع، صورتجلسه تصویب پروپوزال و تعهد نامه دانشجویی یا مالی به تأیید دفتر حقوقی دانشگاه) 

سهمیه پردیس هنرهای زیبا: دو نفر