اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه


بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه آغاز گردیده است. دانشجویان جهت ثبت نام و ارسال مدارک از تاریخ 15 تا 30 مهرماه 96 به سامانه www.nemooneh.saorg.ir  مراجعه نمایند.