اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تاریخ اعلام نتایج داوری چکیده مقالات همایش ملی آموزش شهرسازی

تاریخ اعلام نتایج داوری چکیده مقالات همایش ملی آموزش شهرسازی


بدینوسیله تاریخ اعلام نتایج داوری چکیده مقالات «نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران» هفته اول مرداد ماه 1394 اعلام می گردد.

 
با احترام
دبیرخانه نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران