اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تاریخ مصاحبه الکترونیکی آزمون دکتری ویژه داوطلبان معماری و مدیریت پروژه و ساخت ورودی 99

تاریخ مصاحبه الکترونیکی آزمون دکتری ویژه داوطلبان معماری و مدیریت پروژه و ساخت ورودی 99


 

 

 برای شرکت در مصاحبه حتما با لپ تاپ به سامانه متصل شوید

 

داوطلبان رشته معماری اعم از پذیرفته شدگان مرحله اول کنکور و متقاضیان استعداد درخشان

از نام خانوادگی "الف" تا " ع" روز یکشنبه  6 مهر ماه ساعت 9 صبح

از نام خانوادگی "غ" تا "ی"  روز دوشنبه 7 مهرماه  ساعت 9 صبح

داوطلبان رشته مدیریت پروژه و ساخت اعم از پذیرفته شدگان مرحله اول کنکور و متقاضیان استعداد درخشان

روزسه شنبه 8 مهرماه ساعت 9 صبح