اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تحویل عکس و DVD مراسم دانش آموختگی

تحویل عکس و DVD مراسم دانش آموختگی


دانش آموختگان محترم پردیس هنرهای زیبا که در مراسم مورخ 96/03/03 در پردیس شرکت نموده اند، می توانند برای دریافت عکس آتلیه ای و DVD مراسم به معاونت دانشجویی و فرهنگی- آقای حسین نوروزی مراجعه نمایند.