اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تشکل های غیر علمی دانشجویی

تشکل های غیر علمی دانشجویی


 

تشکل­های غیر علمی دانشجویی پردیس هنرهای زیبا

ردیف

نام تشکل

نام مسئول

مقطع تحصیلی- رشته تحصیلی

1

انجمن اسلامی دانشجویان

 

 

2

بسیج دانشجویی

امیر محمد یوسفی

محمدرضا کشتکار ملکی

کارشناسی- شهرسازی

کارشناسی- نقاشی