اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تغییر ساعت کار کتابخانه

تغییر ساعت کار کتابخانه


به اطلاع مراجعه کنندگان محترم کتابخانه می‌رساند:

از تاریخ سه شنبه ۲۳/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ الی شنبه ۱۹/‏۰۱/‏۱۴۰۲‬ ساعت کار کتابخانه از ۸ لغایت ۱۵:۳۰ خواهد بود.

بدیهی است از تاریخ ۱۹/‏۰۱/‏۱۴۰۲‬ به بعد ساعت کار به روال سابق باز خواهد گشت و کتابخانه از ساعت ۸ الی ۱۸ پذیرای دانشجویان محترم دانشکدگان خواهد بود.