اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تقدیر از برگزیدگان جشنواره ملی حرکت(دانشگاهی و کشوری)

تقدیر از برگزیدگان جشنواره ملی حرکت(دانشگاهی و کشوری)


جلسه تقدیر از برگزیدگان جشنواره ملی حرکت(دانشگاهی و کشوری) توسط ریاست محترم دانشگاه روز شنبه 17 مهرماه ساعت 15:30 تالار امیر کبیر برگزار گردید.

انجمنهای تقدیر شونده:

انجمن علمی دانشجویی برق

انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر

انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک

انجمن علمی دانشجویی مکانیک بیوسیستم

انجمن علمی دانشجویی احیا و مناطق خشک کوهستانی

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست

انجمن علمی دانشجویی نمایش

انجمن علمی دانشجویی شهرسازی

انجمن علمی دانشجویی تصویر سازی

انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی

انجمن علمی دانشجویی مدیریت سوانح

انجمن علمی دانشجویی مشاوره

کارشناسان قابل تقدیر انجمن‌های علمی دانشگاه تهران ۱جناب آقای مهندس عسکری ۲جناب آقای کورش اسداله پور (پردیس هنرهای زیبا) و سرکار خانم خرمی