اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تماس با ما-واحد ورزش

تماس با ما-واحد ورزش


ارتباط با ما 

آدرس : تهران- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- معاونت دانشجویی و فرهنگی- واحد ورزش

تلفن: 66490141 - 61112713