اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تمدید زمان ارسال اصل مقالات نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران

تمدید زمان ارسال اصل مقالات نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران


با توجه به درخواست‌های متعدد متقاضیان و بنا بر نظر کمیته علمی نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران، مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 1394/7/30 تمدید می‌گردد.

 

                                                         دبیرخانه نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران

                                                        قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران