اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تمدید زمان ارسال چکیده همایش ملی آموزش شهرسازی

تمدید زمان ارسال چکیده همایش ملی آموزش شهرسازی


با توجه به درخواست های متعدد متقاضیان و بنا بر نظر کمیته برگزاری نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران، مهلت ارسال چکیده مقالات تا سی و یکم خرداد ماه سال جاری تمدید می گردد.

 

قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران