اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ثبت درخواست وام تحصیلی در سامانه گلستان

ثبت درخواست وام تحصیلی در سامانه گلستان


دانشجویان محترم می توانند از تاریخ 30 بهمن لغایت 9 اسفند ماه، نسبت به ثبت درخواست وام تحصیلی در سامانه گلستان اقدام نمایند.