اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته ( روزانه – نوبت دوم )

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته ( روزانه – نوبت دوم )


 

‹‹  اطلاعیه تکمیلی دانشگاه تهران  ››

       ضمن خیرمقدم به پذیرفته شدگان عزیز آزمون سراسری سال 1394 دوره های روزانه ، نوبت دوم مقطع : کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران ، برنامه  " ثبت نام الکترونیکی و حضوری " و "آیین ورودی دانشجویان جدید الورود " با رعایت موارد ذیل اعلام می گردد :

1- لازم است پذیرفته شدگان محترم بر اساس برنامه تعیین شده برای ثبت نام الکترونیکی به سامانه مربوط به نشانی : reg.ut.ac.ir مراجعه نمایند .

2- پذیرفته شدگان پس از ثبت نام الکترونیکی از روز 1394/6/29طبق جدول ذیل و بر اساس کد رشته محل قبولی راس ساعت -/8 صبح جهت شرکت در آیین ورودی دانشگاه تهران به آدرس : خیابان انقلاب ، پردیس مرکزی دانشگاه تهران ، سردر اصلی مراجعه نمایند .

3- با توجه به اینکه برنامه ویژه ای جهت والدین پذیرفته شدگان در نظر گرفته شده ، مناسب است یکی از والدین در مراسم آیین ورودی حضور داشته باشند .

4- پس از شرکت در مراسم آیین ورودی دانشگاه ، زمان ثبت نام حضوری و ارایه مدارک تحصیلی توسط دانشکده / پردیس مربوط ( محل قبولی ) اعلام می شود .

5- برنامه آیین ورودی  برای دانشجویان پردیس کیش ، بعد از ثبت نام و در محل پردیس کیش انجام می شود .

6- هرگونه ابهام و سوال در خصوص موارد اشکالات ( ورود به سامانه ، مدارک تحصیلی و ... ) صرفاً از طریق تلفن هایی که در راهنمای ثبت نام ذکر خواهد شد ، قابل رسیدگی می باشد .

 

1- تاریخ ثبت نام

الکترونیکی

چهارشنبه مورخ 1394/6/25 الی جمعه مورخ 1394/6/27

 

2- برنامه آیین ورودی و آشنایی با دانشگاه تهران پردیس / دانشکده

 

پردیس فنی

یکشنبه مورخ 1394/6/29

 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

دوشنبه مورخ 1394/6/30

 

پردیس ابوریحان

 

پردیس علوم

 

دانشکده جغرافیا

 

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

 

 

سه شنبه مورخ 1394/6/31

 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

پردیس هنرهای زیبا

 

پردیس فارابی

 

دانشکده دامپزشکی

 

 

 

چهارشنبه مورخ 1394/7/1

 

دانشکده علوم اجتماعی

 

دانشکده اقتصاد

 

دانشکده مدیریت

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 
 

                                                                                                                                            معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                                             اداره کل خدمات آموزشی