اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جدول برگزاری آزمون دکتری تخصصی تئاتر از 21 خرداد لغایت 23

جدول برگزاری آزمون دکتری تخصصی تئاتر از 21 خرداد لغایت 23


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز

ساعت

1

آقای سجاد ارست

شنبه  21/03/1401

9

2

آقای فراز فلاح نژاد

شنبه 21/03/1401

10

3

خانم الهام معدنی

شنبه 21/03/1401

11

4

خانم آزاده مشعشعی

شنبه 21/03/1401

12

5

خانم الهام دهقانی

شنبه 21/03/1401

14

6

خانم سعیده غلامی هوجقان

شنبه 21/03/1401

15

7

خانم غزال رحمن پور

یکشنبه 22/03/1401

9

8

آقای محمد طیب طاهر

یکشنبه 22/03/1401

10

9

آقای سید مسلم خراسانی

یکشنبه 22/03/1401

11

10

آقای محمدامین عندلیبی

یکشنبه 22/03/1401

12

11

آقای علیرضا خسروآبادی

یکشنبه 22/03/1401

14

12

آقای رضا رشادت حاجی آبادی

یکشنبه22/03/1401

15

13

آقای حسین عبدالهی

دوشنبه 23/03/1401

30/13

14

آقای خداداد خدام

دوشنبه 23/03/1401

30/14

15

خانم نازنین تفضلی

دوشنبه 23/03/1401

30/15