اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


به پیوست جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹جهت استحضار ارسال می‌شود.