اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


به پیوست جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، جهت استحضار ارسال می‌شود.

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی