اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جدول زمانی برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دوره‌های دکتری دانشکده معماری 98

جدول زمانی برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دوره‌های دکتری دانشکده معماری 98


جدول زمانی برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دوره‌های دکتری دانشکده معماری

پردیس هنرهای زیبا

قابل توجه پذیرفته‏ شدگان مرحله اول آزمون دکتری

خرداد 1398

متقاضیان پس از انجام امتحان کتبی تخصصی طبق تاریخ جدول زیر با همراه داشتن اصل و کپی مدارک اعلام شده در سایت، برای مصاحبه به بخش تحصیلات تکمیلی، طبقه اول راهرو دکتری مراجعه نمایند.

دکتری رشته معماری

تاریخ

روز

ساعت شروع

محل آزمون

نوع آزمون

1398/03/20

دوشنبه

9 صبح

آتلیه 3و4

آزمون کتبی

1398/03/21

سه شنبه

8 صبح 

سالن قضاوت دکتری

 دانشکده معماری

مصاحبه

1398/03/22

چهارشنبه

8 صبح

سالن قضاوت دکتری

دانشکده معماری

مصاحبه

 

 

 

 

دکتری رشته معماری منظر

تاریخ

روز

ساعت شروع

محل آزمون

نوع آزمون

1398/03/20

دوشنبه

14 

آتلیه 3و4

آزمون کتبی

1398/03/21

سه شنبه

8 صبح

کلاس 311 دکتری معماری

مصاحبه

1398/03/22

چهارشنبه

8 صبح

کلاس 311 دکتری معماری

مصاحبه

 

 

 

دکتری رشته مرمت

تاریخ

روز

ساعت شروع

محل آزمون

نوع آزمون

1398/03/20

دوشنبه

8 صبح

سالن قضاوت دکتری

دانشکده معماری

مصاحبه

1398/03/21

سه شنبه

8 صبح

آتلیه 3و4

آزمون کتبی