اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جذب دانشجویان ممتازکارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه اصفهان درسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

جذب دانشجویان ممتازکارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه اصفهان درسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲


دانشگاه اصفهان در نظر دارد تا در سال تحصیلی 1402 1401 بر اساس آیین نامه های پذیرش استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به جذب داتنشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نماید. اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و ضوابط پذیرش در سایت https://academics.ui.ac.ir قابل مشاهده می باشد. لازم به ذکر است مهلت ثبت نام تا تاریخ 30/11/1400 می باشد.