اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جشنواره طراحی خودروی سایپا

جشنواره طراحی خودروی سایپا


 دانشکده طراحی صنعتی در روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 ساعت 13-8 جشنواره طراحی خودروی سایپا در تالار آوینی برگزار می نماید.