اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جشنواره ملی دانشجویی کاریکلماتور کتاب، مطالعه و خواندن

جشنواره ملی دانشجویی کاریکلماتور کتاب، مطالعه و خواندن


 

 نخستین جشنواره ملی دانشجویی کاریکلماتور کتاب، مطالعه و خواندن، توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف و دانشگاه سمنان برگزار می‌شود، برای کسب اطلاعات بیشتر از این جشنواره، به آدرس الکترونیکی ckalamator.semnan.ac.ir مراجعه فرمائید.