اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جشن فارغ التحصیلی

جشن فارغ التحصیلی


دانش آموختگان گرامی ثبت نام شده در جشن فارغ التحصیلی، جهت شرکت در مراسم جشن به نکات زیر توجه فرمایید: 

1- زمان برگزاری جشن فارغ التحصیلی 23 آذر 94

2- همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است

3-  اصل فیش واریزی را در روز جشن به مسئولین مربوطه تحویل نمایید

4- دانش آموختگان از ساعت 9 صبح جهت تحویل لباس و عکسبرداری و .... و مهمانان همراه گرامی از ساعت 15:40در پردیس حضور بهم رسانند.

5- جهت کیفیت بهتر عکس ها، از پوشش مقنعه هنگام عکس برداری استفاده نمایید.

با سپاس از توجه شما گرامیان به توصیه ها