اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه فرهنگی و فوق برنامه

حوزه فرهنگی و فوق برنامه


اهم وظایف امور فرهنگی و فوق برنامه به شرح ذیل می باشد:

  • برگزاری مراسم آیین ورودی نودانشجویان و نشست خانه و دانشگاه؛
  • ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت و مشارکت در کانون­ های فرهنگی، هنری و اجتماعی، تشکل­ های غیر­علمی و انجمن­ های علمی و نشریات علمی تخصصی دانشجویی و سایر برنامه­ های فرهنگی و هنری در پردیس؛
  • ایجاد زمینه ­­های مناسب  و نظارت بر برگزاری جشن­ ها، جشنواره ­­ها، مراسم و نمایشگاه ­­های آثار هنری و دستاوردهای دانشجویی؛
  • نظارت بر فعالیت انجمن­ های علمی دانشجویی؛
  • نظارت بر فعالیت تشکل ­های غیر علمی دانشجویی؛
  • نظارت بر فعالیت کانون­ های فرهنگی هنری دانشجویی؛
  • نظارت بر فروش کتاب­ های علمی و تخصصی هنری و نشریات دانشجویی در پردیس؛
  • نظارت بر فروش آثار هنری دانشجویی در پردیس؛
  • نظارت بر انجام کار دانشجویی؛
  • همکاری در اجرای اردوهای دانشجویی فرهنگی، ورزشی، آموزشی و علمی) که با هدف تأمین اهداف تخصصی درسی و نیز آشنایی با ابنیه ­های تاریخی، مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی، نشاط آفرینی و .... توسط دانشکده­ ها انجام می­ شود؛