اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

حوزه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی


معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رایانامه

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکترمجید پرچمی جلال

مستقیم: 66414967

داخلی: 140

parchamijalal@ut.ac.ir

رئیس اداره (وام ها، خوابگاه، تسویه حساب)

سید جواد حسینی

مستقیم: 66414967

داخلی: 138

j.hosseini47@ut.ac.ir

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری

محمدرضا پری ­نوش

مستقیم: 66414967

داخلی: 139

parinoosh.m@ut.ac.ir

کارشناس مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه

محمدرضا پری ­نوش

مستقیم: 66414967

داخلی: 139

parinoosh.m@ut.ac.ir

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگر

سید رضا مظلوم طبائی زواره

مستقیم: 09366627825

داخلی: 127

 

کارشناس مسئول تربیت بدنی

کبری وهابی

مستقیم: 66490141- 61112713

داخلی: 141

 

کارشناس مسئول امور دانشجویی (وام شهریه و خوابگاه متأهلین)

تهمینه نظاری

مستقیم: 61113488-09364222440

داخلی: 157

-

کارشناس امور دانشجویی (وام ها)

اعظم جعفری

مستقیم: 66490141- 61112713

داخلی: 143

-

کارشناس امور دانشجویی (تسویه حساب)

حسین نوروزی مراد دهنده

مستقیم: 61113210

داخلی: 145

 

کارشناس بهداشت و تغذیه

زهرا فرهمند

مستقیم: 66490141- 61112713

داخلی: 142

-

کارشناس دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

فاطمه جوان­فرد

مستقیم: 66415834

داخلی: 314

-