اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

حوزه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی


 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رایانامه

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکترمجید پرچمی جلال

مستقیم: 61113210

داخلی: 140

parchamijalal@ut.ac.ir

رئیس اداره خدمات دانشجویی، فرهنگی و فوق برنامه

سید جواد حسینی

مستقیم: 66414967

داخلی: 138

j.hosseini47@ut.ac.ir

مسئول دفتر حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه

محمدرضا پری ­نوش

مستقیم: 66414967-61113210

داخلی: 139

parinoosh.m@ut.ac.ir

کارشناس بهداشت و تغذیه

زهرا فرهمند

مستقیم: 66490141- 61112713

داخلی: 142

-

کارشناس امور دانشجویی تهمینه نظاری

مستقیم: 61113488

داخلی: 157

-

کارشناس امور دانشجویی

اعظم جعفری

مستقیم: 66490141- 61112713

داخلی: 143

-

کارشناس تربیت بدنی

کبری وهابی

مستقیم: 66490141- 61112713

داخلی: 141

-

کارشناس دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

فاطمه جوان­فرد

مستقیم: 66415834

داخلی: 314

-

 

کارشناس حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

حسین نوروزی

مستقیم: 61113210

داخلی:145

-