اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه معاونت آموزشی

حوزه معاونت آموزشی


 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر علیرضا عینی فر  aeinifar@ut.ac.ir
مسئول امور دفتری عذری کیانی 66402444
66955624
2287
رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
مهناز ابراهیمی
66955627
3478
معاون آموزش بخش کارشناسی ---- 2882
معاون آموزش بخش تحصیلات تکمیلی آزاده قاسمی 66955626
2289
دبیرخانه هیات علمی رزیتا رجبلو 2287