اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

خدمات دفتر ارتباط با صنعت

خدمات دفتر ارتباط با صنعت


شرح خدمات دفتر ارتباط با صنعت:

۱- برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز خدماتی فنی و صنعتی کشور

۲- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاه های علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای پردیس

۳- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین پردیس و واحدهای صنعتی و خدماتی اعم از کتاب، نشریه و...

۴- بررسی مشکلات خاص بخش خدمات و صنعت و ارائه طرحها و پروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه مشکلات پژوهشی

۵- برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصت های مطالعاتی از واحدهای خدماتی و تولیدی جهت اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

۶- هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی

۷- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای خدماتی و صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

۸- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان

۹- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی برای تامین نیروی متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه

۱۰- عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف جهت استفاده مطلوب از توانایی های پردیس برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و تبادل اسناد، مدارک و اعضاء هیئت علمی و استفاده از تجهیزات تحقیقاتی مشترک