اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، برندهٔ جایزه موسیقی و رسانه در سی و ششمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، برندهٔ جایزه موسیقی و رسانه در سی و ششمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجرسپهر سراجی، دانشجوی دکتری پردیس هنرهای زیبا، برنده جایزه موسیقی و رسانه در سی و ششمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر شد. سراجی به خاطر نگارش مقاله علمی-پژوهشی با عنوان «بازشناسی ویژگی‌های مرکزی موسیقی ایرانی به عنوان عناصر هویت‌ساز در این سنت» چاپ شده در نشریهٔ هنرهای زیبا- نمایش و موسیقی برنده این جایزه شد. گفتنی است این مقاله مستخرج از رساله دکتری سپهر سراجی با راهنمایی دکتر ساسان فاطمی استاد دانشگاه تهران با موضوع «گفتمان‌های آهنگسازی در موسیقی کلاسیک ایرانی در نسبت با هویت این موسیقی» بوده و در محور دانش و فن موسیقی این جشنواره برگزیده شده است.
این مقاله در شمارهٔ تابستان ۹۹ نشریهٔ علمی-پژوهشی هنرهای زیبا چاپ شده و چکیده و متن کامل مقاله از لینک زیر قابل دسترسی است.