اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

درخواست وامهای دانشجویی در نیمسال دوم 96- 1395

درخواست وامهای دانشجویی در نیمسال دوم 96- 1395


  

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 1395 (جدید)


جهت درخواست وام های خود به سامانه جامع آموزش(گلستان) مراجعه و با ورود به سامانه از بخش دانشجویی درخواست های خود را از طریق این سامانه ارائه نمایند.

با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اینکه تصویر تعهدنامه‌های محضری می‌بایست کامل و خوانا باشد؛ بطوری که در صورت نیاز، امکان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید در الصاق تصاویر مربوطه دقت لازم مبذول فرمایند.

زمانبندی درخواست وام و توضیحات:

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

 

وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان

از تاریخ ۹۵/۱۱/3 لغایت ۱۳۹۵/۱۱/16

انواع وام های تحصیلی

از تاریخ ۹۵/۱۱/۴ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

انواع وام های شهریه

از تاریخ ۹۵/۱۱/۴ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

انواع تسهیلات ازدواج،ضروری و مسکن (بهمن ماه۱۳۹۵)

از تاریخ ۹۵/۱۱/۴ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

انواع تسهیلات ازدواج،ضروری و مسکن (اسفند ماه۱۳۹۵)

از تاریخ ۹۵/۱۲/۱ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۱۶