اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

درس مهارت های زندگی دانشجویی(قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته های موسیقی و هنرهای نمایشی)

درس مهارت های زندگی دانشجویی(قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته های موسیقی و هنرهای نمایشی)


اطلاعیه مهم

« درس مهارت های زندگی دانشجویی»

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1396

فقط گروه های آموزشی موسیقی و هنرهای نمایشی

 

* درس مهارت های زندگی دانشجویی، 2 واحد درسی آموزشی می باشد و شرکت در آن برای کلیه دانشجویان ورودی سال 1396 گروه های آموزشی موسیقی و هنرهای نمایشی الزامیست؛ در صورت عدم شرکت و غیبت بیش از حد مجاز (3 جلسه) برای دانشجو نمره ی صفر، منظور خواهد گردید.

 

زمان: سه شنبه ها

♦    نوبت اول از ساعت 14 تا 16

♦    نوبت دوم ساعت 16 تا 18

تذکر: هر دانشجو موظف به شرکت در ساعت کلاسی مربوط به خود می باشد.

 

محل برگزاری: خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک 47 ، ساختمان شماره 2 پردیس هنرهای زیبا، کلاس 101.