اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

درگذشت جناب آقای دکتر حسنعلی لقایی

درگذشت جناب آقای دکتر حسنعلی لقایی


با نهایت تأسف و تأثر درگذشت جناب آقای دکتر حسنعلی لقایی استاد گرانقدر و بازنشسته دانشکده شهرسازی را به اساتید، دانشجویان و همکاران پردیس هنر‌های زیبا تسلیت عرض می‌نمائیم.