اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

دریافت سیمرغ بلورین آقای"روح الله موحدی"

دریافت سیمرغ بلورین بهترین آنونس برای ساخت آنونس فیلم "سیانور" را به آقای"روح الله موحدی" دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و همه دانشجویان و استادان پردیس هنرهای زیبا و دانشکده هنرهای تجسمی تبریک عرض می نماییم و برای ایشان بهترین توفیقات را آرزومندیم.