اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

دریافت سیمرغ بلورین آقای"روح الله موحدی"

دریافت سیمرغ بلورین آقای"روح الله موحدی"


دریافت سیمرغ بلورین بهترین آنونس برای ساخت آنونس فیلم "سیانور" را به آقای"روح الله موحدی" دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و همه دانشجویان و استادان پردیس هنرهای زیبا و دانشکده هنرهای تجسمی تبریک عرض می نماییم و برای ایشان بهترین توفیقات را آرزومندیم.