اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

دوره کهاد

دوره کهاد


 

   

شیوه نامه ایجاد و اجرای دوره کهاد و عناوین آن در پردیس هنرهای زیبا

 

 

پردیس هنرهای زیبا

مهندسی شهرسازی

۲۴ واحد

دانلود

پردیس هنرهای زیبا

نقاشی

۲۴ واحد

دانلود

پردیس هنرهای زیبا

طراحی صنعتی

۱۸ واحد

دانلود

پردیس هنرهای زیبا نوازندگی موسیقی ایرانی ۲۴ واحد دانلود
پردیس هنرهای زیبا نوازندگی موسیقی جهانی ۲۴ واحد دانلود