اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

دکتر حمیدرضا پارسی به عنوان رئیس جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پردیس انتخاب شد

دکتر حمیدرضا پارسی به عنوان رئیس جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پردیس انتخاب شد


درجلسه مورخ ۱۹ تیرماه هیات رئیسه محترم پردیس هنرهای زیبا، از زحمات جناب اقای دکتر حمیدرضا انصاری در مدت تصدی ریاست کتابخانه و مرکز اسناد پردیس هنرهای زیبا تقدیر و جناب آقای دکتر حمیدرضا پارسی، از اساتید دانشکده شهرسازی پردیس به جای ایشان معرفی گردیدند.
گفتنی است دکتر انصاری یک دوره ۳ ساله ریاست کتابخانه و مرکز اسناد پردیس را بر عهده داشتند.