اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

راهنمای شرکت در آزمون و مصاحبه الکترونیکی دکتری داوطلبان ورودی 99

راهنمای شرکت در آزمون و مصاحبه الکترونیکی دکتری داوطلبان ورودی 99


 

     برای اطلاع از شیوه نامه شرکت در آزمون و مصاحبه الکترونیکی دکتری 99 اینجا را مطالعه بفرمایید.