اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

راهنمای شرکت در استقبال مجازی از نو دانشجویان

راهنمای شرکت در استقبال مجازی از نو دانشجویان


راهنمای ورود به اتاق مجازی استقبال از نو دانشجویان

1. نصب نرم افزار Adobe Connect از لینک های زیر

ویندوز 

مکینتاش 

2. پس از نصب و اجرای نرم افزار، آدرس لینک اتاق ( http://vclas9.ut.ac.ir/finearts1 ) را وارد نموده و در کادر Guest نام خودر را وارد کنید و به اتاق مجازی وارد شوید. 

 

راهنمای تصویری ورود به اتاق مجازی 

  step1 

   step2

   step3 

   step4