اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

راهنمای کامل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی ( Ph.D )

راهنمای کامل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی ( Ph.D )


راهنمای کامل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی Ph.D   ) روزانه ، نوبت دوم و سایر دوره ها  ( با اخذ شهریه ) و مربیان آموزش رسمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال 1394 دانشگاه تهران ( بر اساس دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور )

 ضمن عرض تبریک ، خیر مقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی سال تحصیلی 95-1394 دانشگاه تهران ، توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام الکترونیکی ، مدارک مورد نیاز ، زمان و محل تحویل مدارک ضروری و انتخاب واحد جلب می نماید :

الف ) مقررات ثبت نام :

1- ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان الزامی است .

2- پذیرفته شدگان محترم می توانند جهت ثبت نام الکترونیکی به نشانی  : reg.ut.ac.ir  مراجعه و وارد سامانه شوند . راهنمایی های لازم برای چگونگی ثبت نام در نشانی مذکور وجود دارد.

3- بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی دوره دکتری تخصصی Ph.D   ) روزهای : پنجشنبه مورخ 5/6/1394 الی یکشنبه مورخ 8/6/1394  و زمان ارایه مدارک تحصیلی ( ثبت نام حضوری ) روزهای : شنبه مورخ 7/6/1394 الی سه شنبه مورخ 10/6/1394  می باشد .

4- کلیه پذیرفته شدگان لازم است مطابق جدول نشانی ( شماره 4 ) برای ارائه اصل مدارک و ثبت نام حضوری ، بر اساس برنامه زمان بندی شده پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه محل قبولی در زمان های مذکور به محل ثبت نام مراجعه نمایند .

5 –ثبت نام پذیرفته شدگانی که مربی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ( وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) هستند تابع مقررات منوط به انعقاد قرارداد می باشد . این دسته از پذیرفته شدگان لازم است برای دریافت فرم قرارداد  به اداره آموزش محل تحصیل مراجعه نمایند.

6- تمامی پذیرفته شدگان موظفند مبلغ 300000 ریال ( سیصد هزار ریال ) را بابت هزینه صدور کارت دانشجویی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه فوق الذکر واریز نمایند .

 

ب ) شهریه پذیرفته شدگان : دوره نوبت دوم و روزانه شهریه پرداز و مربیان رسمی :

7- این دسته از پذیرفته شدگان لازم است شهریه خود را با ورود به سامانه یاد شده به شرح زیر و به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند :

تذکر مهم : شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد .

 

جدول 1 ) شهریه پردیس های البرز و بین المللی کیش

 

رشته

نام پردیس

کل شهریه ( به ریال )

شهریه نیمسال 1-94 (به ریال )

گروه علوم انسانی

گروه علوم اجتماعی  رفتاری

کیش

البرز

594/000/000

594/000/000

74/250/000

74/250/000

سایر گروه ها  

کیش

البرز

726/000/000

739/200/000

90/750/000

92/400/000

 

 

جدول 2 ) شهریه سایر پردیس ها و دانشکده ها

 

رشته

نام پردیس / دانشکده 

کل شهریه ( به ریال )

شهریه نیمسال 1-94 (به ریال )

فنی و مهندسی ، علوم پایه ، هنر ، دامپزشکی و کشاورزی و منابع طبیعی

کلیه پردیس ها / دانشکده ها

( غیر از پردیس های کیش و البرز )

605/000/00

000/625/75

علوم انسانی و تربیت بدنی   

کلیه پردیس ها / دانشکده ها

( غیر از پردیس های کیش و البرز )

000/000/495

000/875/61

 

 

توضیح  :  1. مربیان رسمی نیز تا انعقاد قرارداد از سوی سازمان تامین کننده مالی ، در نیمسال اول تحصیل ( 1-95-1394 ) باید به طور علی الحساب اقدام به پرداخت شهریه نمایند . پس از انعقاد قرارداد شهریه پرداختی با رعایت مقررات مربوط مسترد خواهد شد.

2. پذیرفته شدگان سهمیه شاهد و ایثارگر با توجه به پرداخت شهریه ایشان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و پیگیری از طریق اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه ، شهریه مقرر را واریز نمی نمایند.

 

 

ج ) موارد مربوط به وضعیت نظام وظیفه :

- پذیرفته شدگانی که در حال انجام خدمت نظام وظیفه هستند ، لازم است قبل از ثبت نام الکترونیکی ، جهت دریافت نامه ترخیص از خدمت ، به پردیس / دانشکده / مرکز محل قبولی خود مراجعه نمایند . بدیهی است ثبت نام این قبیل پذیرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخیص خدمت از مدیریت وظیفه عمومی محل اعزام می باشد . ثبت نام پذیرفته شدگان در حال انجام خدمت سربازی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .

- پذیرفته شدگان دارای برگ اعزام به خدمت نظام وظیفه ، موظف به بارگذاری تصویر اسکن شده برگ اعزام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشند .

- طلاب محترم  دارنده مدرک کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) که اشتغال به تحصیل همزمان دانشگاه با حوزه مورد تایید مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان و اصفهان واقع شود می توانند بر اساس کد 10 استفاده مقررات وظیفه عمومی ( مندرج در دفترچه شماره یک راهنمای شرکت در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور ) از معافیت تحصیلی حوزه استفاده کنند . .ثبت نام اینگونه پذیرفته شدگان منوط به ارائه موافقت نامه از مراکز فوق می باشد .

 

د )  تکمیل فرم ها ی ثبت نام و تایید در سامانه ثبت نام :

1- برگ مشخصات فردی پذیرفته شده

2- تعهدنامه آموزش رایگان و مقررات ثبت نام برای پذیرفته شدگان دوره روزانه ( فرم الف )

3- تعهدنامه مقررات ثبت نام برای پذیرفته شدگان دوره های نوبت دوم و روزانه شهریه پرداز ( فرم ب )

4-  مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه

* تذکرات مهم :

1 – تحصیل همزمان در کلیه مقاطع تحصیلی ممنوع می باشد . هر زمان مشخص شود دانشجو ، تحصیل همزمان داشته ازادامه تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می گردد.

2- پذیرفته شدگان برای تطبیق مدارک الکترونیکی بارگذاری شده ، لازم است طبق جدول زمان بندی ثبت نام که در سایت پردیس / دانشکده / مرکز / مؤسسه محل قبولی اعلام می شود با در دست داشتن اصل مدارک تحصیلی خود به محل قبولی مراجعه نمایند .

3- بارگذاری تمامی مدارک خواسته شده با توجه به شرایط پذیرفته شده الزامی است . در صورت نقص مدارک و یا اسکن مدارک غیرمربوط ، ثبت نام وی لغو
می گردد.

4- - پذیرفته شدگانی که فاقد مدرک معتبر زبان عمومی دکتری می باشند موظف هستند ، قبل از امتحان جامع حتماً در آزمون مربوط شرکت و گواهی قبولی را اخذ و ارایه دهند .

5- تایید نهایی ثبت نام  پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم ، روزانه شهریه پرداز و مربیان رسمی فوق الذکر منوط به واریز شهریه تعیین شده در جداول 1 و 2 می باشند .

6– طبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حضور تمامی پذیرفته شدگان در برنامه پایش سلامت طبق برنامه زمانبندی مربوط الزامی است .

7- در صورت مغایرت تاریخ فارغ التحصیلی ( فارغ التحصیل   پس از 31/6/1394 ) طبق بند دال شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1394 مندرج در صفحه 2 دفترچه شماره 1 سازمان سنجش آموزش کشور ، قبولی پذیرفته شده لغو می گردد . در ضمن چنانچه معدل پذیرفته شده با اطلاعات پرتال مغایرت داشته باشد ( معدل گواهی ارایه شده ، از معدل اعلامی به سازمان سنجش آموزش کشور کمتر باشد ) ثبت نام موقت انجام می شود ولی ادامه تحصیل و تایید پذیرش نهایی پذیرفته شده ، منوط به اظهار نطر سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

8 - پذیرفته شدگان محترم می‌توانند پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام در صورت وجود سئوال و ابهام و ... با توجه به نوع سئوالات مربوط به شرح ذیل در ایام ثبت‌نام الکترونیکی با پردیس ها و دانشکده های مربوط و یا ستاد هماهنگی ثبت نام صبح‌ها از ساعت : 8:30 الی 11:30 و بعدازظهرها از ساعت : 13:30 تا 15:30 با شماره‌های تلفن مندرج در جدول 4  تماس بگیرند :

الف ) تماس با ستاد هماهنگی ثبت نام در صورت سئوال در خصوص اشکالات فنی سیستم و یا مغایرت مشخصات و اطلاعات فردی

ب ) تماس با پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه محل قبولی در صورت وجود سئوال در مواردی از جمله ؛ برنامه انتخاب واحد ، زمان دقیق حضور و ... ، مدارک تحصیلی لازم ، امور نظام وظیفه و معافیت تحصیلی ، شهریه و ...

9- پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد آنان دوره های غیررسمی ( آموزشهای آزاد ) می باشد ، موظف هستند مدرک تایید شده خود را که به تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده به همراه نامه ( مجوز ثبت نام در آزمون ) سازمان سنجش آموزش کشور را بارگذاری نمایند . در غیر این صورت ثبت نام آنان امکان پذیر نمی باشد .

10– در ایام تعطیل ( پنجشنبه و جمعه ) پاسخگویی تلفنی امکان پذیر نمی باشد .

                                                                                     با آرزوی موفقیت

                                                                         معاونت آموزشی دانشگاه تهران 

                                                                             اداره کل خدمات آموزشی

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری در سامانه ثبت نام (reg.ut.ac.ir )

1- دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد قید شده باشد ( الف ) .

تذکر مهم : پذیرفته شدگانی که در زمان ثبت نام آزمون ، دانشجوی سال آخر بوده و تا تاریخ ثبت نام الکترونیکی موفق به دریافت مدرک تحصیلی خود نشده اند و تا تاریخ 31/06/1394 فارغ التحصیل می شوند ، لازم است همان " فرم مخصوص معدل مقطع کارشناسی ارشد " ( مندرج در صفحه 37 دفترچه شماره 1 راهنمای شرکت در آزمون یا صفحه 94 دفترچه شماره دو انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور ) با تاریخ تعیین شده ( 31/6/1393 یا 30/11/1393 ) در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند .

تبصره : دانش آموختگان کارشناسی ارشد قبل از تاریخ 29/12/1393 موظف هستند گواهی موقت فارغ التحصیلی یا دانشنامه خود را در سامانه بارگذاری نمایند .

2- مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که در آن معدل کل پذیرفته شده قید شده باشد .

3- حکم مرخصی سالانه یا موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده ، ویژه شاغلین در موسسات و دوایر دولتی .

4- مجوز تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور ( مشمول خدمت نظام وظیفه برای استفاده از معافیت تحصیلی ) از مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا خراسان یا اصفهان

5- عکس 4 ×  3  جدید پرسنلی

6- کلیه صفحات شناسنامه

7- کارت ملی ( پشت و رو )

8- کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه /دفترچه اعزام به خدمت مهلت دار / نامه یا مجوز مربوط برای متعهدین خدمت در سازمان ها

9- مدرک معتبر زبان عمومی دکتری.

تذکر مهم : کلیه پذیرفته شدگان محترم  لازم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی  در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری در پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه مربوط به مسئولان ثبت نام کننده ارائه دهند .

 

جدول 3 ) نشانی : آدرس دانشکده/پردیس/مؤسسه/مرکز (جهت تحویل مدارک)

ردیف

پردیس/دانشکده/مرکز/مؤسسه

آدرس

 1.  

دانشکده اقتصاد

تهران ـ خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) ـ روبروی بیمارستان شریعتی

 1.  

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزی

 1.  

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تهران ـ خیابان شهید استاد مطهری ـ تقاطع خیابان شهید مفتح

 1.  

دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی

تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ خیابان پانزدهم

 1.  

دانشکده جغرافیا////

تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان قدس ـ انتهای کوچه آذین پلاک 50

 1.  

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزی

 1.  

دانشکده دامپزشکی

تهران ـ خیابان آزادی ـ روبروی خیابان رستم ـ نبش دکتر محمد قریب ـ دانشکده دامپزشکی

 1.  

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ زیر پل نصر (گیشا)

 1.  

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

انتهای خیابان کارگر ـ نرسیده به خیابان شانزدهم

 1.  

پردیس علوم

تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزی

 1.  

دانشکده علوم اجتماعی

تهران ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ جنب بیمارستان شریعتی

 1.  

پردیس دانشکده‌های فنی

تهران ـ خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) بالاتر از تقاطع بزرگراه جلال آل احمد ـ پایین‌تر از کوی دانشگاه ـ پردیس شماره 2 فنی

 1.  

مرکز تحقیقات بیوشیمی ـ بیوفیزیک

تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزی

 1.  

مؤسسه ژئوفیزیک

تهران ـ انتهای خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) بالاتر از سازمان انرژی اتمی

 1.  

دانشکده مدیریت

تهران ـ تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه شهید چمران

 1.  

دانشکده محیط زیست

تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان قدس ـ قبل از خیابان طالقانی

 1.  

پردیس هنرهای زیبا

تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزی

 1.  

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

کرج ـ بلوار شهید چمران ـ سه راه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 1.  

پردیس ابوریحان

شهرستان پاکدشت ـ کیلومتر 22 بلوار امام رضا (ع) خاوران سابق

 1.  

پردیس قم

شهرستان قم ـ کیلومتر 5 جاده قدیم  قم ـ تهران

 1.  

دانشکده مطالعات جهان

تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ خیابان16 (فرشی مقدم) ـ پارک علم و فناوری ـ دانشکده مطالعات جهان

 1.  

دانشکده کارآفرینی

تهران ـ انتهای خیابان کارگر شمالی ـ نبش خیابان شانزدهم

 1.  

پردیس بین‌المللی کیش

تهران ـ بلوار کشاورزـ تقاطع 16 آذر و بلوار کشاورز ـ جنب سینما بلوار ـ پلاک 276

 1.  

دانشکده علوم و فنون نوین

تهران ـ انتهای خیابان کارگر شمالی ـ بعد از پل شهید حکیم

 1.  

دانشکده دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی

خیابان انقلاب - خیابان 16 آذر - پردیس مرکزی دانشگاه تهران - دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی

 1.  

پردیس البرز

کرج - پل فردیس – اول جاده ملارد – شهرک بنفشه – انتهای بلوار شمالی – پلاک 338

 1.  

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

تهران _ بلوار کشاورز _ تقاطع وصال شیرازی _ پلاک 144

 

 

 

جدول 4 ) شماره های تماس دانشکده / پردیس / موسسه / مرکز جهت رفع اشکال  ( سال 1394 )

مکان

تلفن

مکان

تلفن

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

61112547 – 61112311

پردیس علوم

61112498 و 61112721

 

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

2298

پردیس قم ( کد025 )

36166266 - 36166263

موسسه ژئوفیزیک

61118510 – 61118487 - 61118267

پردیس بین المللی کیش ( کد 0764)

56 - 4430055 و 4435203

داخلی 203 و 205

مرکز تحقیقات بیوشیمی  بیو فیزیک

61112479 و 66405248

دانشکده علوم اجتماعی

61117865

دانشکده مطالعات جهان

61119268 - 61119269

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

61112506 و 61112508

دانشکده کارآفرینی

61119238

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

42762112و42762000

داخلی 111 و 119

پردیس کشاورزی و

منابع طبیعی ( کد 026 )

2220756 3 - 32222842

32249310

دانشکده مدیریت

61117735 و 88006411

61117734

پردیس ابوریحان

36041017

دانشکده اقتصاد

61118102 و 61118103

دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی

66970130

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

61118821 – 88351744

دانشکده دامپزشکی

61117009 و 66936677

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

61119179 و 61119205

پردیس دانشکده های فنی

61114466 و 88630188

دانشکده جغرافیا

61112290

دانشکده محیط زیست

61113198

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

61117576 - 88254735

پردیس هنرهای زیبا

66955625 و 66955626

دانشکده علوم و فنون نوین

61118598 – 88617735

پردیس بین المللی البرز  ( کد 026 )

32814729 – 32815045

ستاد هماهنگی ثبت نام ( در خصوص اشکالات فنی سیستم و یا مغایرت مشخصات و اطلاعات فردی ) : 66494638

 

 

نشانی پست الکترونیکی : Ed_affairs@ut.ac.ir

تذکر مهم : در ایام تعطیل ( پنجشنبه و جمعه ) پاسخگویی تلفنی امکان پذیر نمی باشد .