اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

رشته های موجود در پردیس

رشته های موجود در پردیس


 

 

 

 

 

 

دانشکده

معماری

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

 

 

 

 

مهندسی معماری

مهندسی معماری

معماری

 

مدیریت پروژ و ساخت

 

فناوری معماری

 

مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

 

معماری منظر

انرژی  معماری

مدیریت پروژه وساخت

 مهندسی معماری منظر

 معماری داخلی

 فناروی معماری-دیجیتال

فناوری معماری- بیونیک

مرمت - میراث معماری

مرمت- میراث شهری

مطالعات معماری ایران 

 

 

 

دانشکده شهرسازی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

 

مهندسی شهرسازی

طراحی شهری

 

 

شهرسازی

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

مدیریت شهری

 

 

 

 

 

 

دانشکده هنرهای تجسمی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

نقاشی

 

مجسمه سازی

 

عکاسی

 

ارتباط تصویری

نقاشی

پژوهش هنر

 

 

تاریخ تطبیقی هنر جهان

اسلام

 

 

هنرهای تجسمی

نقاشی ایرانی

 ارتباط تصویری

تصویر سازی

عکاسی

انیمیشن

پژوهش هنر

 تاریخ هنر جهان اسلام

 

 

گروه طراحی صنعتی

 

 

طراحی صنعتی

 

طراحی صنعتی

 

طراحی صنعتی

 

 

 

 

گروه نمایش

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

نمایش عروسکی

سینما

 

تئاتر

ادبیات نمایشی

 کارگردانی  نمایش

بازیگری

نمایش عروسکی

 طراحی صحنه

 ادبیات نمایشی

 

 

 

 

 

 

گروه موسیقی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

نوازندگی موسیقی ایرانی

 

نوازندگی موسیقی جهانی

نوازندگی موسیقی ایرانی

 

 

--------------

نوازندگی موسیقی جهانی

آهنگسازی

اتنوموزیکولوژی (موسیقی شناسی)