اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

رشته های موجود در پردیس

رشته های موجود در پردیس


 

 

دانشکده

گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شهرسازی

 

1.برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری   *  

 

2. برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی منطقه ای   *  

 

3.طراحی شهری

طراحی شهری   *  

 

4.مدیریت شهری

مدیریت شهری   *  

 

----

مهندسی شهرسازی *   *
 

 

دانشکده

گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
معماری 1.معماری

 

* مهندسی معماری

*

 

*

*

*

 

 

* معماری داخلی

2. تکنولوژی

 

- انرژی معماری

 

*

*

*

*

*

 

*

 

*

 

 

- فناوری معماری (بیونیک)

 

- فناوری معماری (دیجیتال)

 

- مدیریت پروژه و ساخت

 

- مدیریت پروژه و ساخت (مجازی)

3.مرمت 

 

♦ مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی (حفاظت و مرمت میراث معماری)

 

*

*

*

 

 

 

 

*

 

♦ مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی (حفاظت و مرمت میراث شهری)

 

♦ مطالعات معماری ایران

 

♦ مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی 

4.منظر شهری

 

• مهندسی معماری منظر

  * *
 

 

دانشکده

گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
هنرهای تجسمی 1.ارتباط تصویری

 

ارتباط تصویری

*

*

 

*

*

*

 

 

 

 

 

عکاسی

 

تصویر سازی

2. نقاشی و مجسمه سازی

 

نقاشی

*

*

*

 

 

 

 

 

مجسمه سازی

3.مطالعات عالی هنر

 

پژوهش هنر

 

*

*

 

 

 

 

*

 

تاریخ هنر جهان اسلام

 

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلام

 

 

دانشکده

گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

هنرهای نمایشی و

موسیقی

1.هنرهای نمایشی

 

* طراحی صحنه

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

* بازیگری

 

* کارگردانی

 

* ادبیات نمایشی

 

* نمایش عروسکی

 

* سینما

 

* تئاتر

2. موسیقی

 

♦ نوازندگی موسیقی ایرانی

*

*

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

♦ نوازندگی موسیقی جهانی

 

♦ موسیقی شناسی

 

♦ آهنگسازی

 

 

دانشکده

گروه/بخش آموزشی گرایش/تخصص کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 

-

طراحی صنعتی طراحی صنعتی * *