اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

رویداد تخصصی "نوآوریهای حوزه مسکن"

رویداد تخصصی "نوآوریهای حوزه مسکن"پژوهشکده سوانح طبیعی در نظر دارد با همکاری مرکز رشد و نوآوری سوانح طبیعی رویداد تخصصی "نوآوریهای حوزه مسکن" را با هدف معرفی ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و فناور و بهره گیری از توانمندی های داخلی در حوزه مسکن را در روز سه شنبه مورخ 24/03/1401 برگزار نمایند. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://tech.ndri.ac.ir   مراجعه نمایند.