اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

زمان انجام مصاحبه دکتری 99 در پردیس هنرهای زیبا

زمان انجام مصاحبه دکتری 99 در پردیس هنرهای زیبا


پیرو نامه شماره 101621 مورخ 1399/06/02 سازمان سنجش آموزش کشور و نامه های شماره122/3/107396 مورخ 1399/06/11 و 122/3/32234 مورخ 1399/2/3،  برنامه زمان بندی مصاحبه الکترونیکی دکتری تخصصی(Ph.D) آزمون نیمه متمرکز سال تحصیلی 1400-1399 در پردیس هنرهای زیبا در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ 5،6 و 7 مهرماه می باشد.