اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

زمان برگزاری آزمون عملی دکتری طراحی صنعتی

زمان برگزاری آزمون عملی دکتری طراحی صنعتی


زمان برگزاری آزمون عملی دکتری طراحی صنعتی در تاریخ سه شنبه 21 خرداد و چهارشنبه 22 خرداد از ساعت 9 صبح تا 16 بعد از ظهر می باشد.