اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

زمان بندی آزمون کتبی تخصصی دکتری معماری

زمان بندی آزمون کتبی تخصصی دکتری معماری


قابل توجه پذیرفته‏ شدگان آزمون دکتری

سال 1397

متقاضیان جهت انجام آزمون کتبی تخصصی طبق جدول زیر به دانشکده معماری مراجعه نمایند.

 

 رشته معماری

رشته مدیریت پروژه و ساخت

رشته فناوری معماری

شنبه 9 تیر  1397

 شنبه 9 تیر1397 

شنبه 9 تیر 1397

ساعت

 8  تا  12 صبح

 

مکان: آتلیه 3 و 4 دانشکده معماری

ساعت 

  13 تا  16 عصر

 

مکان: سالن امتحانات  دانشکده معماری

  ساعت 

13 تا  16 عصر

 

مکان: سالن امتحانات  دانشکده معماری