اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی


قابل توجه دانشجویان عزیز:

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی  پردیس هنرهای زیبا در نیمسال اول تحصیلی 97-۹6 از روز شنبه مورخ 10/02/‏۹۶‬ لغایت روز چهارشنبه مورخ 13/‏10/‏۹۶‬ خواهد بود.