اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ساختار سازمانی دفتر ارتباط با صنعت

ساختار سازمانی دفتر ارتباط با صنعت


ساختار سازمانی دفتر ارتباط با صنعت پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

۱- طرح ها ، قراردادهای صنعتی ودوره های آموزشی کوتاه مدت

  • عقدقراردادوجذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی وخدماتی فی مابین دانشگاه وصنعت
  • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان وشاغلین دانشگاه
  • ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها وفن آوری های صنعتی صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی

۲- همکاریهای علمی وتحقیقاتی

  • برآورد نیازها، مشکلات ومسائل صنعت ، همچنین بررسی امکانات موجود درصنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
  • ایجاد بانک اطلاعاتی وانفورماتیک از پتانسیل های موجود دردانشگاه وصنایع
  • تبادل اطلاعات علمی وفنی بین دانشگاه وصنعت ونیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین ، صاحبان صنایع وکارشناسان دانشگاه.

 

 

۳ - کارآموزی ، کارورزی و بازدیدهای علمی وتحقیقاتی

  • دریافت سهمیه کارآموزی ، نظارت برنحوه انجام آن وگزارش به معاونت پژوهشی
  • بسترسازی وکاریابی برای دانشجویان
  • برگزاری سمینارها، نمایشگاهها و بازدیدهای علمی تحقیقاتی