اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ساعت کاری مرکز رایانه در ماه مبارک رمضان

ساعت کاری مرکز رایانه در ماه مبارک رمضان


باتوجه به حلول ماه مبارک رمضان و کاهش ساعت اداری، ساعت کاری مرکز رایانه از 8 الی 14 بعد ازظهر می باشد.